Przesłanki decyzji o konieczności podniesienia ceny za wywóz odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stryszów,


Na początku kadencji wójta oraz nowej Rady Gminy Stryszów przyszło nam się zmierzyć z bardzo trudną i bolesną decyzją o podniesieniu ceny za wywóz odpadów komunalnych.

Od 1 lutego nastąpi podwyżka ceny za wywóz śmieci w naszej gminie.
Dorośli - selektywne - 11zł
Dzieci - selektywne ( na trzecie i kolejne dziecko) - 7 zł
Końcem stycznia w każdym ze sołectw zorganizuję zebranie wiejskie w celu omówienia bieżącej polityki śmieciowej. Musimy stworzyć nowy regulamin oddawania odpadów na PSZOK i wywozu gabarytów. W 2018 roku oddaliśmy 1 515 ton odpadów komunalnych, w 2014 roku było ich 1134 ton.

W 2018 roku dopłaciliśmy z budżetu gminy do wywozu śmieci 250 tysięcy złotych, w 2019 roku dopłacimy ponad 330 tysięcy. Moglibyśmy wykonać za tę sumę około kilometra chodnika. Uważam, iż jest potrzebna gruntowna reforma i wiele zmian w regulaminie oddawania śmieci, po to, żeby z jednej strony cena była atrakcyjna dla mieszkańca, z drugiej zaś, aby budżet gminy mógł wydatkować swoje środki na inwestycje, a nie na ,, łatanie" luki za wywóz śmieci .

Gwoli wyjaśnienia w innych Gminach naszego powiatu odnotowano podwyżki: Tomice z 8 zł na 12 zł, Wieprz z 5 zł na 12 zł, Mucharz z 6 zł na 12 zł .
Podwyżka cen za wywóz śmieci spowodowana jest między innymi:
- wieloma niejasnościami i lukami w systemie oddawania śmieci w naszej gminie,
- podniesieniem ceny opłaty środowiskowej,
- późnym ogłoszeniem przetargu na 2019 rok - przetarg powinien być ogłoszony przynajmniej we wrześniu 2018 roku, wówczas zapewne więcej firm byłoby zainteresowanych odbiorem odpadów z naszej gminy, niestety z powodu trwającej kampanii wyborczej problem został zepchnięty na dalszy plan,
- nieprawidłowym funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stryszowie (na nasz PSZOK od lat zwożone są śmieci spoza terenu naszej gminy, w 2018 roku zebraliśmy tam około 300 ton śmieci komunalnych),
- niejasnością wynikającą z ilości osób zdeklarowanych do wywozu śmieci (mamy około 7 tysięcy mieszkańców - za śmieci płaci zaś 6010 osób),
- niejasnym sposobem odbierania śmieci komunalnych od firm z terenu gminy

           Szymon Duman

           Wójt Gminy Stryszów