"List Gratulacyjny" z okazji jubileuszu XV-lecia Gimnazjum w Zakrzowie

Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski oraz Przewodniczący Rady Gminy Antoni Sadzikowski w imieniu samorządu stryszowskiego skierowali na ręce pani dyrektor Janiny Paszty "List Gratulacyjny" z okazji jubileuszu XV-lecia Gimnazjum:

 

„Celem wszystkich szkół (…)
jest nie tylko rozwijanie umysłów
za pomocą nauk i umiejętności,
lecz przede wszystkim
uszlachetnianie serc i dusz”
ks. Stanisław Konarski 

Szanowna Pani Dyrektor

Grono Pedagogiczne

Rodzice, Młodzież i Absolwenci

Pracownicy Obsługi

Gimnazjum im. rotmistrza Witolda Pileckiego

w Zakrzowie

                 Obchodzony dziś Jubileusz XV-lecia założenia gminnego zbiorczego Gimnazjum w Zakrzowie jest ważnym wydarzeniem - zarówno dla społeczności szkolnej, jak i dla Małej Ojczyzny Gminy Stryszów.

Uroczystość pełna wzruszeń, zachęca do refleksji, wspomnień i przemyśleń dotyczących przeszłości, analizy teraźniejszości i wizji przyszłości.

Z zakamarków pamięci przywołujemy karty historii, zapisane dokonaniami pedagogów, kolejnych roczników absolwentów, sukcesy i bariery. Mury i ławka szkolna symbolizują wartości związane ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, kształtowaniem osobowości i charakteru.

Duchowym przewodnikiem wychowania i postaw, umiłowania Ojczyzny Wielkiej i Małej - jest dla Nas postać niezłomna, Żołnierz Wyklęty – Patron Waszej szkoły rotmistrz Witold Pilecki.

Głębokie wyrazy uznania wyrażamy dla: Pani Dyrektor i Nauczycieli. Dziękujemy wszystkim Pracownikom szkoły za sukcesy uczniów, za dar niesienia kaganka oświaty, za ciężką, wytrwałą pracę, za codzienny trud i oddanie.

Serdeczne słowa kieruję do Uczniów, żebyście z zaangażowaniem i pracą edukacyjną rozwijali swoje talenty, procentujące sukcesem dorosłego życia.

Szanownym Rodzicom życzę radości z pociech, aby Państwa starania były wynagrodzone miłością i szacunkiem. Absolwenci niech czują potrzebę więzi z placówką, w której wzrastali.

Niech działania Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, wspierane przez Rodziców i Samorząd Gminny - pozwolą na zapisanie kolejnych chlubnych kart i krzewienie Dobra.

 

Z wyrazami szacunku 

Jan Wacławski oraz Antoni Sadzikowski