USTAWA WNOSI NOWY PORZĄDEK

Znowelizowana „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” nakłada na właścicieli posesji oraz na samorządy gminne nowy tryb zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz system rozliczania należności za stały odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości. Wprowadzone zmiany obowiązują od 1 lipca 2013 - mają one na celu usprawnienie systemu odbioru odpadów; promowanie odbioru odpadów segregowanych, wyeliminowanie nielegalnych wysypisk zaśmiecających nasze lasy i strumyki oraz walkę z procederem spalania odpadów silnie toksycznych w piecach CO. W interesie całej naszej wspólnoty samorządowej jest zdecydowane dążenie do życia w czystym i zdrowym środowisku. Pamiętajmy, że w cenę jaką wspólnie płacimy za ten nowy porządek – należy wliczyć także zdrowie nasze, naszych dzieci i wnuków - a także pomyślność gospodarczą Gminy Stryszów, której społeczność niebawem stanie przed wyjątkową szansą rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych nad czystym zalewem wodnym.


Jan Wacławski 
Wójt Gminy Stryszów