Przesłanki decyzji o konieczności podniesienia ceny za wywóz odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stryszów,


Na początku kadencji wójta oraz nowej Rady Gminy Stryszów przyszło nam się zmierzyć z bardzo trudną i bolesną decyzją o podniesieniu ceny za wywóz odpadów komunalnych.

Od 1 lutego nastąpi podwyżka ceny za wywóz śmieci w naszej gminie.
Dorośli - selektywne - 11zł
Dzieci - selektywne ( na trzecie i kolejne dziecko) - 7 zł
Końcem stycznia w każdym ze sołectw zorganizuję zebranie wiejskie w celu omówienia bieżącej polityki śmieciowej. Musimy stworzyć nowy regulamin oddawania odpadów na PSZOK i wywozu gabarytów. W 2018 roku oddaliśmy 1 515 ton odpadów komunalnych, w 2014 roku było ich 1134 ton.

W 2018 roku dopłaciliśmy z budżetu gminy do wywozu śmieci 250 tysięcy złotych, w 2019 roku dopłacimy ponad 330 tysięcy. Moglibyśmy wykonać za tę sumę około kilometra chodnika. Uważam, iż jest potrzebna gruntowna reforma i wiele zmian w regulaminie oddawania śmieci, po to, żeby z jednej strony cena była atrakcyjna dla mieszkańca, z drugiej zaś, aby budżet gminy mógł wydatkować swoje środki na inwestycje, a nie na ,, łatanie" luki za wywóz śmieci .

Gwoli wyjaśnienia w innych Gminach naszego powiatu odnotowano podwyżki: Tomice z 8 zł na 12 zł, Wieprz z 5 zł na 12 zł, Mucharz z 6 zł na 12 zł .
Podwyżka cen za wywóz śmieci spowodowana jest między innymi:
- wieloma niejasnościami i lukami w systemie oddawania śmieci w naszej gminie,
- podniesieniem ceny opłaty środowiskowej,
- późnym ogłoszeniem przetargu na 2019 rok - przetarg powinien być ogłoszony przynajmniej we wrześniu 2018 roku, wówczas zapewne więcej firm byłoby zainteresowanych odbiorem odpadów z naszej gminy, niestety z powodu trwającej kampanii wyborczej problem został zepchnięty na dalszy plan,
- nieprawidłowym funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stryszowie (na nasz PSZOK od lat zwożone są śmieci spoza terenu naszej gminy, w 2018 roku zebraliśmy tam około 300 ton śmieci komunalnych),
- niejasnością wynikającą z ilości osób zdeklarowanych do wywozu śmieci (mamy około 7 tysięcy mieszkańców - za śmieci płaci zaś 6010 osób),
- niejasnym sposobem odbierania śmieci komunalnych od firm z terenu gminy

           Szymon Duman

           Wójt Gminy Stryszów

MADONNY SŁONINY NIEJEDNO MAJĄ IMIĘ


MADONNY SŁONINY NIEJEDNO MAJĄ IMIĘ

Gdyby nie otaczające nas piękno przyrody, zmieniającej się wraz z porami roku, sfera sacrum, dzieła sztuki  tworzone przez profesjonalistów i amatorów, emocjonalne relacje międzyludzkie, nasze życie byłoby bezbarwne, przytłaczające. Dla wielu artystów inspiracją twórczości jest tradycja ikonograficzna, kult cudownych wizerunków wynikający z religii, znajdujący odzwierciedlenie w życiu liturgicznym kościoła, czerpanie z gotowych wzorców: Biblii, apokryfów, legend podań np. Jędrzej Wawro, Nikifor…., interpretacja indywidualna w zależności od weny twórczej. 
Wielce uznanym artystą  z kręgu sztuki ludowej w Polsce, a szczególnie w Małopolsce jest Zdzisław Słonina – profesjonalny rzeźbiarz, malarz a także fotograf. Jego prace będące pokłosiem ponad 40 – letniej pracy twórczej można było podziwiać w około 140 muzeach i galeriach, podczas licznych konkursów i wystaw.

Czytaj więcej...

DOBRY UCZYNEK DLA ŚRODOWISKA

Światowy Dzień Ziemi A.D. 2018r. w Gminie Stryszów obchodzono czynnie i efektywnie. Z inicjatywy samorządu Szkoły Podstawowej w Dąbrówce i Wójta Gminy Stryszów przeprowadzono w dniu 21 kwietnia społeczną akcję zbierania śmieci znad brzegów Jeziora Mucharskiego oraz z betonowych falochronów Stryszówki.

 

Czytaj więcej...

Samorządy: Świnna Poręba to nadal plac budowy

Samorządy: Świnna Poręba to nadal plac budowy
 
Wczoraj odbyło się oficjalne otwarcie zbiornika Świnna Poręba. Było to już drugie oddanie infrastruktury do użytku, a co ciekawe nadal nie jest ona ukończona. Jak twierdzą wójtowie lokalnych gmin – pracy zostało jeszcze dużo i zaniechanie robót może doprowadzić do zagrożenia dla korzystających z niego osób. Z kolei inwestor, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, twierdzi, że inwestycja jest zakończona, a prace, które zostały są wykończeniowe.
Inwestycja dotycząca budowy zbiornika Świnna Poręba przez 31 lat wpływała na życie mieszkańców regionu. Wieczorem 26 lipca br. władze gminy Mucharz, na terenie której znajduje się zbiornik, otrzymały informację, że dnia następnego przyjedzie premier Beata Szydło, a infrastruktura zostanie oficjalnie oddana do użytku. Zarówno mieszkańcy jak i wójtowie byli tym faktem bardzo zdziwieni.

Czytaj więcej...

Politycy wyautowali budowę drogi Łękawica – Zagórze

BOLESNE ROZCZAROWANIE

W piątek 13 maja 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o dokończeniu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba. Na ten cel w latach 2016-2017 przeznaczono 53 230 tysięcy złotych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane nakłady finansowe przeznaczone są na zadanie I – zbiornik, zadanie II – przełożenie dróg 

w kwocie 20 600 tysięcy zł i zadanie III – przeciwdziałanie osuwiskom ziemi 25 700 tys. zł. Dla samorządowców związanych z tą inwestycją szczególnie istotna jest przebudowa dróg. Mieszkańcy Zagórza – wioski należącej do Gminy Mucharz mogą być usatysfakcjonowani przyjęciem do realizacji drogi Brańkówka – Wodniakówka – Gołębiówka, a Dąbrowianie
z połączenia dwóch części Dąbrówki poprzez budowę drogi Durówka w gm. Stryszów. Przed piętrzeniem wód zbiornika konieczna jest jeszcze stabilizacja osuwisk na terenie Stryszowa i Dąbrówki. Budowę zbiornika Świnna Poręba rozpoczęto w 1986 r. W obecnej ustawie jego dokończenie przewidziano w 2017 r. i tak mija 30 lat najdłużej trwającej budowy hydrotechnicznej w Polsce. Według szacunków na dokończenie wszystkich prac potrzeba 70 mln zł, więc przyjęta przez Sejm RP kwota może być niewystarczająca. Mnie się wydaje, że to za mało pieniędzy, żeby można było ogłosić sukces – twierdzi Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny. Za ustawą głosowało 437 posłów, a dwóch było przeciwnych. Najbardziej bulwersującym dla mieszkańców naszego regionu może być fakt, iż zgłaszana przez posła Marka Sowę poprawka dotycząca modernizacji drogi Łękawica-Zagórze, o którą zabiegała Gmina Stryszów, została odrzucona w głosowaniu. Oburzenia nie kryją mieszkańcy Gminy Stryszów, szczególnie Łękawicy, a także z gmin sąsiednich. Piątek 13 maja i poprzedzające go dni, w których procedowano w Sejmie i Komisji Ochrony Środowiska ustawę o dokończeniu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba rozczarował mnie ogromnie. Od lat zabiegałem o modernizację drogi Łękawica – Zagórze. Miała być ona budowana już w 2014 r., co potwierdza umowa podpisana jednostronnie przez Inwestora budowy zbiornika – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,  z której się wycofano ze względu na ograniczone środki finansowe. W 2015 r. Ministerstwo Środowiska i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie składały pisemną deklarację, co potwierdza korespondencja pomiędzy stronami, że droga zostanie zrealizowana po uzyskaniu brakujących środków, gdyż jest zbilansowana w programie inwestycji i wyceniona w Zbiorczym Zestawieniu Kosztów. Przed procedowaniem ustawy zwracałem się pisemnie i telefonicznie do decydentów i posłów Małopolski Zachodniej, do Wiceprzewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska o poparcie wniosku w tej sprawie, jednak okazało się, że wybrańcy tego Okręgu Wyborczego głosowali przeciw. Są nimi Ewa Filipiak, Zbigniew  Biernat, Jarosław Szlachetka. Poseł Marek Polak wstrzymał się od głosu. Pani Premier Beata Szydło była nieobecna. Za poprawką głosowali jedynie posłowie Dorota Niedziela, Marek Sowa i Józef Brynkus. Okazało się po raz kolejny, że politycy składają deklaracje o wspieraniu ważnych spraw dla mieszkańców, a po dojściu do władzy robią odwrotnie – nie kryje oburzenia Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski. Droga Łękawica – Zagórze o długości 1300 mb jest niebezpiecznym odcinkiem, gdzie często dochodzi do wypadków, gdyż w kilku miejscach występują zawężenia, gdzie nie mogą minąć się dwa samochody osobowe. Jej stan techniczny spowodowany transportem materiałów na budowę obiektów zbiornika jest kiepski, pomimo remontów bieżących prowadzonych przez Gminę Stryszów. Taki stan rzeczy stwarza ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierujących pojazdami i pieszych. Modernizacja drogi zamknęłaby całościowo obwodnicę wokół zbiornika. Mieszkańcy Łękawicy są oburzeni brakiem środków na budowę drogi. Na zebraniu wiejskim i na sesjach Rady Gminy w Stryszowie Dyrektor Stefan Sawicki z RZGW Kraków wielokrotnie obiecywał przebudowę  drogi, lecz okazuje się, że były to gruszki na wierzbie. Nie poddajemy się i będziemy walczyć o pieniądze na to zadanie – mówi Antoni Sadzikowski – sołtys wsi Łękawica.

Na głupotę nie ma rury

Co możemy znaleźć w rurach kanalizacyjnych, studzienkach i przepompowniach? Praktycznie wszystko...
Do muszli klozetowej wrzucane są artykuły higieniczne, nakrętki z butelek, resztki żywności, tekstylia, pampersy, gazety. Co znajdowano w studzienkach i przepompowniach? Były tam już dresy, koronkowe koszule nocne, zdechłe kury, worki zgniłych jabłek, główki kapusty, kamienie, gruz budowlany, drewno. Zgodnie z funkcją kanalizacji na oczyszczalnię powinny trafiać nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Nieodpowiedzialne działania niektórych osób wrzucających różne odpady do sieci kanalizacyjnej powodują znaczne straty w uszkodzonych urządzeniach, zablokowanie przepływu ścieków, konieczność wynajęcia firm typu UNIMARK do udrożnienia rur. 

Za środki, które wydatkowane są niepotrzebnie, można byłoby zrealizować wiele zadań zaspakajających zbiorowe potrzeby mieszkańców. W latach 2010-2015 oczyszczanie kanalizacji przez wyspecjalizowaną  firmę kosztowało ok. 34 tys. złotych. Mniej zaklinowane odcinki sieci były udrożniane we własnym zakresie, bez wyceny. W wyniku wrzucania do studzienek i rur różnych rzeczy doszło w tym okresie do licznych uszkodzeń pomp na przepompowniach, co kosztowało Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne spółka z o.o. w Stryszowie ponad 73 tysiące zł.
Pomyśl – zastanów się – jeżeli masz coś do wyrzucenia. Rura kanalizacyjna to nie jest kosmiczna „czarna dziura”, w której wszystko znika. Każda czyjaś lekkomyślność kosztuje nas wszystkich.

Jan Wacławski

ROZWÓJ GMINY – podsumowanie i perspektywy

 

Gmina Stryszów staje się coraz bardziej atrakcyjnym terenem dla turystów. Niewielkie odległości od królewskiego miasta Krakowa, aglomeracji śląskich, ośrodków kultu religijnego i pielgrzymkowego-Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, linia kolejowa z Krakowa dla Zakopanego, regularne kursy busiarzy do Krakowa oraz powstanie nowego traktu drogowego Stryszów-Zembrzyce–Sucha Beskidzka, pozwolą na szybkie dotarcie do Nas. Już w 2015 roku może być przekazany do użytkowania zbiornik wodny Świnna Poręba, o funkcji rekreacyjnej, ochrony przed powodzią a także rekreacyjnej z możliwością korzystania ze sportów wodnych. Dlatego też staramy się budować markę turystyczną przyciągającą przyjezdnych. W 2012 roku na bazie wyremontowanego budynku starej poczty, powstało Gminne Centrum Informacji Turystycznej i Galeria Produktu Lokalnego. Mieszkańcy Gościńca 4 Żywiołów mogą przekazywać do sprzedaży swoje rękodzieła, często o znacznej wartości artystycznej. W galerii nie ma typowych gadżetów, pamiątek jakie spotykamy na kramach i w punktach handlowych znanych kurortów, miejscowości letniskowych. Przy Informacji Turystycznej funkcjonuje wypożyczalnia rowerów, z której korzystają miejscowi i przyjezdni, którzy na dwóch kółkach mogą podziwiać uroki i smaki stryszowskiej ziemi. W sierpniu otwarto trzy certyfikowane trasy Nordic Walking, do tego dochodzą szlaki turystyczne, muzeum bez murów – Ekomuzeum Stryszów, Szlak Przydrożnej Modlitwy, będący częściowo Szlakiem Modlitwy Księdza Twardowskiego. Podczas organizowanych przez wójta gminy i GOK imprez kulturalnych prezentujemy ciekawą ofertę artystyczną i sportowo-rekreacyjną.

Inwestor budowy zbiornika Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przyczynił się do dynamicznego rozwoju gminy. Jednak nie podaje na tacy inwestycji i pieniędzy. O wszystko trzeba było ostro walczyć, wypracować określone decyzje i pozyskać środki. A było tego wiele. Między innymi można wymienić: dofinansowanie budowy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowę szkół w Łękawicy i Dąbrówce, budowę wielu dróg, w tym Stryszów-Zembrzyce, Stryszów-Rdzawki-Dąbrówka, w Dąbrówce – na Grodzisko, Ostałową, Dąbrowską i Zagórską, na Pagórek, Łękawica – Podgaje, Pawlikówka – Zimna Woda i wiele innych. W trakcie realizacji jest odtworzenie dworu. W przyszłym roku prowadzone będą bardzo kosztowne prace związane ze stabilizacją osuwisk Wajdówka – Dąbrówka Role, droga Dąbrówka – Durówka. Gmina, w oparciu
o środki inwestora w wysokości 3 mln zł, gmina będzie realizować przebiegającą w trudnym terenie drogę Łękawica-Zagórze. Pozostaje jeszcze nierozwiązany problem osuwisk
w Dąbrówce - Ostałowa Dąbrowska i Ostałowa Zagórska. Za merytoryczną, kompetentną współpracę z Dyrekcją RZGW gorąco dziękuję i licząc na więcej.

Atrakcyjność terenu wzrośnie po przekazaniu do użytkowania zbiornika wodnego „Świnna Poręba” , w Krainie Jeziora Mucharskiego. Perspektywy godziwego życia mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy Stryszów są realne w najbliższych latach. Związane są one ze zbiornikiem wodnym Świnna Poręba i rozwojem turystyki. Instrumenty i mechanizmy systematycznie wdrażane przez samorząd gminy, związane z poprawą infrastruktury technicznej, zrównoważonym rozwojem, realizacją strategii i rozwoju gminy, koncepcją zagospodarowania turystycznej i ekorozwoju, w oparciu o dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze i potencjał ludzki, stwarzają ku temu warunki.

Najważniejszym wyzwaniem na nową kadencję jest zagospodarowanie obrzeży zbiornika wodnego w pięknym, malowniczym miejscu, jakim jest Grodzisko w Dąbrówce. Dotychczasowe starania zaowocowały opracowaniem koncepcji architektoniczno-przestrzennej i przyznaniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego środków finansowych na sporządzenie dokumentacji projektowych. W perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020, zagospodarowanie Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu znajduje się w Wykazie Indykatywnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z możliwością dofinansowania do 85% jego wartości. Kolejnym krokiem jest wygaszenie trwałego zarządu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie dla atrakcyjnych działek Skarbu Państwa, o powierzchni 3.4798 ha, położonych w Dąbrówce. Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy i turyści będą mieli swobodny dostęp do wody i możliwość korzystania z rekreacji oraz sportów wodnych.

Od wielu lat moim priorytetem było lobbowanie i działania związane ze zbiornikiem wodnym Świnna Poręba. Dzięki staraniom, negocjacjom z Ministerstwem Środowiska, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, udało się pozyskać duże środki w poprzednich latach na infrastrukturę techniczną od Inwestora budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba. W ukończeniu tej inwestycji widzę ogromną szansę na dynamiczny rozwój gminy, przedsiębiorczość, wzrost dochodów, miejsc pracy. Wierzę, że dzięki pozyskaniu środków unijnych w latach następnych będzie można kontynuować i realizować inwestycje związane z gospodarką wodno- ściekową , oświatowe, sportowe i w różnych, innych dziedzinach.

Liczę na aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców Gminy Stryszów, liczę na to, że będą chcieli tutaj żyć i mieszkać ludzie młodzi, mając możliwość pracy. Zaś osobom starszym samorząd powinien stwarzać warunki do zagospodarowania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań, co częściowo jest już czynione m.in. przez GOK w Klubie Seniora. Ogromne znaczenie przy zarządzaniu i właściwym funkcjonowaniu samorządu mają relacje pomiędzy włodarzem gminy a Radą, sołtysami, wspólnotą lokalną. Układało się to różnie. Jeżeli posiada się stabilną większość, to można tworzyć wspólne dzieła, zaspakajać zbiorowe potrzeby mieszkańców i tak było, czasami przy różnicy zdań. Osobiście jestem zwolennikiem zasady „ZGODA BUDUJE-NIEZGODA RUJNUJE”. Dlatego tak ważne jest wzajemne zaufanie, współpraca, współdziałanie i dialog, pozwalające na rozwiązywanie problemów. Minione lata zarządzania gminą to określone dzieła i czyny, a nie puste słowa i obietnice.

Jan Wacławski

Refleksje z rowerowego siodełka

Wśród cyklistów szeroko dyskutuje się o potrzebie budowy ścieżek rowerowych. Nie omija to także części amatorów dwóch kółek z terenu gminy Stryszów jak i  ościennych. Atmosferę podsycają artykuły w prasie lokalnej, w Gazecie Krakowskiej – Małopolska Zachodnia z 15  lipca 2014r. i 19 sierpnia 2014r. oraz w Dzienniku Polskim. Wytłuszczone tytuły „Rowery są, ścieżek nie ma” czy „Rowerzyści domagają się budowy ścieżek” oraz komentarze internautów na portalach społecznościowych przyciągają uwagę zainteresowanych.

Czytaj więcej...

"List Gratulacyjny" z okazji jubileuszu XV-lecia Gimnazjum w Zakrzowie

Wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski oraz Przewodniczący Rady Gminy Antoni Sadzikowski w imieniu samorządu stryszowskiego skierowali na ręce pani dyrektor Janiny Paszty "List Gratulacyjny" z okazji jubileuszu XV-lecia Gimnazjum:

 

„Celem wszystkich szkół (…)
jest nie tylko rozwijanie umysłów
za pomocą nauk i umiejętności,
lecz przede wszystkim
uszlachetnianie serc i dusz”
ks. Stanisław Konarski 

Szanowna Pani Dyrektor

Grono Pedagogiczne

Rodzice, Młodzież i Absolwenci

Pracownicy Obsługi

Gimnazjum im. rotmistrza Witolda Pileckiego

w Zakrzowie

                 Obchodzony dziś Jubileusz XV-lecia założenia gminnego zbiorczego Gimnazjum w Zakrzowie jest ważnym wydarzeniem - zarówno dla społeczności szkolnej, jak i dla Małej Ojczyzny Gminy Stryszów.

Uroczystość pełna wzruszeń, zachęca do refleksji, wspomnień i przemyśleń dotyczących przeszłości, analizy teraźniejszości i wizji przyszłości.

Z zakamarków pamięci przywołujemy karty historii, zapisane dokonaniami pedagogów, kolejnych roczników absolwentów, sukcesy i bariery. Mury i ławka szkolna symbolizują wartości związane ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, kształtowaniem osobowości i charakteru.

Duchowym przewodnikiem wychowania i postaw, umiłowania Ojczyzny Wielkiej i Małej - jest dla Nas postać niezłomna, Żołnierz Wyklęty – Patron Waszej szkoły rotmistrz Witold Pilecki.

Głębokie wyrazy uznania wyrażamy dla: Pani Dyrektor i Nauczycieli. Dziękujemy wszystkim Pracownikom szkoły za sukcesy uczniów, za dar niesienia kaganka oświaty, za ciężką, wytrwałą pracę, za codzienny trud i oddanie.

Serdeczne słowa kieruję do Uczniów, żebyście z zaangażowaniem i pracą edukacyjną rozwijali swoje talenty, procentujące sukcesem dorosłego życia.

Szanownym Rodzicom życzę radości z pociech, aby Państwa starania były wynagrodzone miłością i szacunkiem. Absolwenci niech czują potrzebę więzi z placówką, w której wzrastali.

Niech działania Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, wspierane przez Rodziców i Samorząd Gminny - pozwolą na zapisanie kolejnych chlubnych kart i krzewienie Dobra.

 

Z wyrazami szacunku 

Jan Wacławski oraz Antoni Sadzikowski

Skarby naszej ziemi - Góra Żar

Góra Żar, zwana także Włodkową, wzbudza zainteresowanie archeologów, geofizyków, historyków, turystów.
I wcale nie chodzi tu o trasy narciarskie oraz mekkę paralotniarzy w Porąbce, tylko o resztki murów zamku barwałdzkiego w Zakrzowie, na przysiółku Bugaj Zakrzowski. Źródła historyczne mówią, że na granicy między państwem polskim a czeskim - u granic księstwa oświęcimskiego – w latach 1335-1360 wybudowano na górze Żar zamek obronny.
Ulokowany na wzgórzu, owalnie wkomponowany w teren, posiadał prawdopodobnie rozmiary 20 x 60 m. Wokół otoczony suchym rowem i podwójnymi wałami ziemnymi. Budulcem był miejscowy piaskowiec. W połowie XV wieku twierdza graniczna staje się rezydencją Włodka i Katarzyny Skrzyńskich. Według dziejopisarzy ród ten słynął z rozbojów, a ofiarami padali kupcy oraz mieszkańcy okolicznych miast i wsi. Żona Włodka, ciesząca się złą sławą, była kobietą odważną, silną, świetnie jeżdżącą konno, władającą kuszą, łukiem i mieczem. Stojąc na czele bandy, bogaciła się zdobytymi łupami. Kronikarz  Jan Długosz opisuje jej napaść na wypuszczonych z Oświęcimia więźniów, posiadających sporo pieniędzy: „Wysławszy swoich ludzi przeciw onym ośmiu zdrajcom, schwytanych w zasadzce ściąć kazała i zabrać wszystko, co im dane było, konie, broń i pieniądze”.
Burzliwy żywot Katarzyny Skrzyńskiej, od której pochodzi potoczna nazwa Żaru jako Włodkowej Góry, obrósł wieloma  legendami. Niektóre źródła mówią, że miała jakoby zginąć na stosie na Rynku w Krakowie za powiązania z husytami lub za fałszerstwa srebrnych monet. Historycy poddają jednak w wątpliwość tego rodzaju karę, gdyż nie podlegały jej szlachcianki. Wedle kroniki klasztoru o.o. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, rozgniewany poczynaniami Włodkowej król Kazimierz Jagiellończyk nakazał prefektowi zamku w Lanckoronie schwytać zbójczynię. O rozkazie dowiedziała się jednak Katarzyna, która zaprosiwszy królewskiego wysłannika na ucztę, usiłowała go zgładzić. „Ani pochlebne słowa Włodkowej, ani ciągle dolewany napój nie zdołały odurzyć prefekta, upatrzyła Włodkowa porę i nie zwłócząc dłużej, uderzyła sztyletem pierś swej ofiary. Bóg chciał, by zbrodnia ta   była ostatnią ze spełnionych w murach Berwałdu. Sztylet ześlizgnął się po ukrytym pod zwierzchnią odzieżą pancerzu. Na dany przez prefekta znak uderzyli na zamczysko jego słudzy zbrojni, a wnet Włodkowa i jej zgraja leżeli powiązani na wozach” - podaje archeolog, publicysta, badacz tych okolic Józef Łepkowski.
Zagadkowe zakrzowskie wzgórze z pozostałościami ruin po zamku barwałdzkim – fragmenty fundamentów, murków i wałów ziemnych - wczesną wiosną 2014 roku penetrowała grupa poszukiwaczy ze Studenckiego Koła Naukowego Geofizyków, działającego przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Projekt naukowy, mający na celu  zbadanie ruin warowni metodą geofizyczną - poprzez obrazowanie elektrooporowe - ma doprecyzować wymiary warowni oraz potwierdzić istnienie lochów. Czy badania geofizyków pozwolą określić parametry zamku, odkryć tajemne lochy i ukryte w nich skarby - dowiemy się podczas majowej konferencji organizowanej przez Studentów Koła Naukowego.
Jan Wacławski
 

Mapa Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego (fragment), Antwerpia 1590 źródło: http://mapy.muzeum-polskie.org

USTAWA WNOSI NOWY PORZĄDEK

Znowelizowana „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” nakłada na właścicieli posesji oraz na samorządy gminne nowy tryb zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz system rozliczania należności za stały odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości. Wprowadzone zmiany obowiązują od 1 lipca 2013 - mają one na celu usprawnienie systemu odbioru odpadów; promowanie odbioru odpadów segregowanych, wyeliminowanie nielegalnych wysypisk zaśmiecających nasze lasy i strumyki oraz walkę z procederem spalania odpadów silnie toksycznych w piecach CO. W interesie całej naszej wspólnoty samorządowej jest zdecydowane dążenie do życia w czystym i zdrowym środowisku. Pamiętajmy, że w cenę jaką wspólnie płacimy za ten nowy porządek – należy wliczyć także zdrowie nasze, naszych dzieci i wnuków - a także pomyślność gospodarczą Gminy Stryszów, której społeczność niebawem stanie przed wyjątkową szansą rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych nad czystym zalewem wodnym.


Jan Wacławski 
Wójt Gminy Stryszów