Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Stryszowie

 • KIEROWNICTWO  ZESPOŁU:
  • Szef Zespołu - Wójt Gminy Stryszów;
  • Zastępca Szefa Zespołu - Sekretarz Gminy Stryszów;
 • GRUPY ROBOCZE O CHARAKTERZE STAŁYM
  • Grupa planowania cywilnego
   • Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy;
   • Pracownik ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy;
  • Grupa monitorowania, prognoz i analiz
   • Pracownik ds. przeciwpowodziowych Urzędu Gminy;
   • Pracownik ds Drogownictwa Urzędu Gminy;
 • GRUPY ROBOCZE O CHARAKTERZE CZASOWYM
  • Grupa operacji i organizacji działań
   • Przedstawiciel Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej;
   • Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Stryszowie;
  • Grupa zabezpieczenia logistycznego
   • Skarbnik Gminy;
   • Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy;
   • Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy;
  • Grupa opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
   • Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie;
   • Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie;