Intensywne opady śniegu: 13-16 stycznia 2021

Na terenie powiatu wadowickiego w dniach od 13.01.2021 r. od godz. 18:00 do dnia 15.01.2021 r. do godz. 06:00 prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 8 cm do 12 cm. Możliwe skutki: Śliska nawierzchnia dróg i chodników. Prosimy o zmniejszenie prędkości oraz uważną jazdę samochodem. Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.