Oblodzenie i gęsta mgła: 30-31 grudnia

Od 30.12.2020 od godz. 22:00 do dnia 31.12.2020 do godz. 08:00 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C
OD 30.12.2020 od godz. 22:00 do dnia 31.12.2020 do godz. 09:00 prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.

Możliwe skutki: Śliska nawierzchnia dróg i chodników oraz ograniczona widoczność. Prosimy o zmniejszenie prędkości oraz uważną jazdę samochodem.
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.