Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Od godz. 08:36 dnia 12.10.2020 do godz. 08:00 dnia 14.10.2020 na obszarze zlewnii: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz w zlewni Dunaju w granicach państwa (małopolskie)prognozuje się opady deszczu, które będą powodować wzrost poziomu wody lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów alarmowych.