Ryzyko przekroczenia i przekroczenia poziomów informowania i alarmowych - pył PM10

Znak ostrzegawczy - element graficznyRegionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 ug/m* (Dz. U. 2019 poz. 1931), w dniu 23 października 2019 roku w następujących powiatach: krakowskim, chrzanowskim, proszowickim, wielickim, bocheńskim, brzeskim i Aglomeracji Krakowskiej.
Prognoza przewiduje w dniu 24 października br. przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w następujących powiatach: oświęcimskim, wadowickim, krakowskim, suskim, myślenickim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim w strefie Tarnów i Aglomeracji Krakowskiej

Prognoza zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 na 23-24.10.br.  http://ppwietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie