2. stopień alarmowy BRAVO w woj. małopolskim, 1. stopień alarmowy ALFA i 1. ALFA-CRP

Informujemy, iż w związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 wprowadził 2. stopień alarmowy BRAVO w woj. małopolskim, 1. stopień alarmowy ALFA i 1. ALFA-CRP (dotyczący zagrożenia w cyberprzestrzeni) na terenie całego kraju. Stopnie alarmowe obowiązywać będą od czwartku, 23 stycznia 2020 r. do środy 29 stycznia 2020 r.
Urząd Gminy w Stryszowie przystąpił już do realizacji przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem ww. stopni alarmowych na terenie gminy.

Więcej informacji na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pod poniższym linkiem:
https://rcb.gov.pl/bravo-w-malopolsce-alfa-i-alfa-crp-w-calym-kraju/

POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 17 i 18 stycznia 2020

Smog

Prognoza na dzień 17.01.2020 r. i na dzień 18.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz na podstawie wyników pomiarów.

Przewidywany czas  wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. od godz. 9.00 dnia 17.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia 17.01.2020 r oraz 

Uwaga gęste mgły -16/17 stycznia 2020

Zamglona jezdnia z jednym samochodemOstrzegamy przed gęstą mgłą. Widzialność może spadać do 100 m. Ostrzeżenie obowiązuje od 16 stycznia 2020 od godziny 21:30 do 17 stycznia 2020 do godziny 9:00.

Prosimy o ostrożność szczególnie kierowców

Silny Wiatr - stopień 1

grafika przedstawiająca flagę do mierzenia wiatruPrzewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 25-35 km/h w porywach do 70 km/h w godzinach od. 07:30 dnia 4 stycznia 2020 do godz. 07:30 5 stycznia 2020.

Prosimy mieszkańców o uwagę i ostrożność.

POZIOM 2 - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - na dzień 2 i 3 stycznia

Smog UWAGA - SMOG - poziom 2.

Prognoza na dzień 2.01.2020 r. i na dzień 3.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz na podstawie wyników pomiarów.

Informacje o zagrożeniu w tabeli

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenia

Droga pokryta warstwą lodu

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje od godz. 20:00 dnia 27.12.2019 do godz. 08:00 dnia 28.12.2019 zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.

POZIOM 3 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Czerwony kwadrat ze znakiem ostrzegawczym Prognoza na dzień 19.12.2019 r. i na dzień 20.12.2019 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Dodatkowo na podstawie analizy stężeń pyłu PM10 wyznaczono ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego w dniu 19.12.2019 r.

Dzień 19.12.2019 r.

Prognozowane na dzień 19.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, myślenicki, nowosądecki, oświęcimski, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 19.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 395 000.

Dzień 20.12.2019 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 20.12.2019 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków, miasto Nowy Sącz, powiaty: krakowski, wadowicki, oświęcimski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 20.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 1 446 000. 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 20.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiaty: chrzanowski, miechowski, proszowicki, myślenicki, wielicki, bocheński, brzeski, nowosądecki, nowotarski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 20.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 080 000.

POZIOM 2 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 18 i 19 grudnia 2019

Smog 

Prognoza na dzień 18.12.2019 r. i na dzień 19.12.2019 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Dodatkowo prognoza na dzień 18.12.19 r. opracowana w oparciu o analizy wyników pomiarów z ostatnich 12 godzin.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 18.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat tarnowski, nowosądecki, brzeski, nowotarski, krakowski, miasto Kraków i Nowy Sącz

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 18.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 617 000

Dzień 19.12.2019 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 19.12.2019 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje następujące powiaty: oświęcimski, wadowicki, krakowski, wielicki, bocheński i miasto Kraków

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 19.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 1 595 000

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 19.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje następujące powiaty: chrzanowski, olkuski, miechowski, proszowicki, suski, nowotarski, brzeski, nowosądecki, tarnowski, dąbrowski, myślenicki i miasto Nowy Sącz

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 19.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 344 000

POZIOM 2 - Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 13 grudnia

Smog Prognoza na dzień 13.12.2019 r. i na dzień 14.12.2019 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 13.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat oświęcimski, wadowicki, krakowski, chrzanowski, wielicki i miasto Kraków

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 13.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 742 000

Dzień 14.12.2019 r.

Prognoza na dzień 14.12.2019 r. nie przewiduje wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 na terenie województwa małopolskiego

 

2 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10 -12-13 grudnia

Dziecko z maseczka przeciwpyłowąPowiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia
11.12.2019 r.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia
godz. 9.00 12.12.2019 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz. 9.00 dnia 12.12.2019 r. do godz. 24.00 dnia 13.12.2019 r.
Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 12.12.2019 r. i na dzień 13.12.2019 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution oraz na podstawie analizy stężeń z ostatnich 12 godzin dla 12.12.2019 r. Dzień 12.12.2019 r. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 12.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje następujące powiaty: oświęcimski, wadowicki, krakowski, nowotarski, miasto Kraków. Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 12.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 553 000 Dzień 13.12.2019 r. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 13.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje następujące powiaty: oświęcimski, wadowicki, chrzanowski, krakowski, proszowicki, wielicki. myślenicki, miasto Kraków i Nowy Sącz Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 13.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 869 000
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), · osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła choroba płuc), · osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. W przypadku wystąpienia lub nasilenia się objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.
Zalecane środki ostrożności
Odradzana jest aktywność na zewnątrz. Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych-GOŁOLEDŹ

Droga pokryta warstwą lodu Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie prognozuje zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Prognoza: od godz. 07:30 dnia 12.12.2019 do godz. 07:30 dnia 13.12.2019
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, przy gruncie od -6°C do -3°C.
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. 

POZIOM 3 - Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego  i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 5 i 6 grudnia

Czerwony kwadrat ze znakiem ostrzegawczym POZIOM 3. Prognoza na dzień 05.12.2019 r. i na dzień 06.12.2019 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Dzień 05.12.2019 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 05.12.2019 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków, powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, bocheński, wielicki, chrzanowski, oświęcimski oraz wadowicki .

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 06.12.2019 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje miasto Kraków, powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, bocheński, wielicki, wadowicki, oświęcimski oraz chrzanowski .

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

W przypadku wystąpienia lub nasilenia się objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Przekroczenie norm pyłów PM10 na 4 i 5 grudnia

Obrazek z ciemnymi chmuramiGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 04 grudnia br. przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na obszarze miasta Krakowa i miasta Nowy Sącz, powiatów: krakowskiego, proszowickiego, oświęcimskiego, wadowickiego, nowotarskiego oraz nowosądeckiego. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz wzmożonego ruchu drogowego.

Prognoza na dzień 05 grudnia dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 na  obszarze miasta Krakowa, powiatów: krakowskiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego oraz dodatkowo o ryzyku wystąpienia w dniu 05 grudnia przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na terenie powiatów: nowotarskiego oraz bocheńskiego.

Gęste mgły 26 i 27 listopada

Zamglona jezdnia z jednym samochodemBiuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed gęstą mgłą. Widzialność może spadać do 50-200 m. Ostrzeżenie obowiązuje 25 listopada od godz. 21.00, do 26 listopada, do godz. 10.00. Prosimy o ostrożność szczególnie kierowców

Przekroczenie norm pyłów PM10 na 27 listopada

Dziecko z maseczka przeciwpyłowąPrognoza na dzień 27 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 na obszarze powiatów: krakowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego oraz na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 na obszarze powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, myślenickiego, suskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego i miasta Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.

Czytaj więcej...

Uwaga na gęste mgły do 25 i 26 listopada

Obrazek z rysunkiem chmury i znakiem mgłyBiuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed gęstą mgłą. Widzialność może spadać do 50-200 m. Ostrzeżenie obowiązuje 25 listopada od godz. 20.00, do 26 listopada, do godz. 10.00. Prosimy o ostrożność szczególnie kierowców

Uwaga kolejne przekroczenie norm pyłów PM10 na 25 i 26 listopada

Obrazek z ciemnymi chmuramiGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 25 listopada br. przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, myślenickiego, miasta Nowy Sącz, oraz dodatkowo o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 25 listopada br. przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na terenie miasta Krakowa,  powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, wielickiego, suskiego, nowotarskiego, limanowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, nowosądeckiego. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Czytaj więcej...

Przekroczenie norm pyłów PM10 na 20 i 21 listopada

Prognoza na dzień 20 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, myślenickiego, suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, nowotarskiego, bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz.

Czytaj więcej...

Bezpieczne ogrzewanie pomieszczeń.

Komunikat o ogrzewaniuSkrót 1: W związku z trwającym sezonem grzewczym oraz dużą liczą pożarów budynków mieszkalnych strażacy apelują o bezpieczne ogrzewanie pomieszczeń.

Skrót 2: W związku z trwającym sezonem grzewczym strażacy radzą jak bezpiecznie ogrzewać pomieszczenia – szczegóły telegazeta.

Skrót 3: Strażacy przestrzegają przed nieostrożnym obchodzeniem się z otwartym ogniem i urządzeniami grzewczymi oraz przypominają o kontroli przewodów kominowych.

Skrót 4: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Strażacy apelują o bezpieczne ogrzewanie pomieszczeń.

Sugerowany okres publikacji: Od 1 października do końca marca, przy uwzględnieniu temperatury.

Sugerowany Status RSO Alarm: Wysoki – na początku okresu grzewczego, w momencie występowania znacznych ujemnych temperatur, w momencie wzrostu liczby pożarów budynków mieszkalnych, średni – w pozostałym okresie.

Sugerowana częstotliwość: Przy poziomie wysoki – co drugi dzień, poziom średni –  co najmniej raz w tygodniu.

Treść:

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Czytaj więcej...

Przekroczenie norm pyłów PM10 na 15 i 16 listopada

SmogGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia w dniach dzisiejszym 15 i 16 listopada br. przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na terenie powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Przekroczenie norm pyłów PM10 na 12 listopada

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 12 listopada br. przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, wadowickiego oraz oświęcimskiego. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Uwaga na gęste mgły do 9 listopada

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed gęstą mgłą. Widzialność może spadać do 50-200 m. Ostrzeżenie obowiązuje 8 listopada od godz. 21.00, do 9 listopada, do godz. 8.00.

Prosimy o ostrożność szczególnie kierowców.

Kolejne prognozowane przekroczenie norm pyłów PM10 na 9 listopada

Prognoza na dzień 9 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 na obszarze powiatów: krakowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i miasta Krakowa.

Prognoza na dzień 8 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10

Prognoza na dzień 8 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 na obszarze powiatu krakowskiego chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, proszowickiego, wielickiego, brzeskiego, nowosądeckiego i miasta Krakowa.

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu drogowego. 

Czytaj więcej...

Ryzyko przekroczenia i przekroczenia poziomów informowania i alarmowych - pył PM10

Znak ostrzegawczy - element graficznyRegionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 ug/m* (Dz. U. 2019 poz. 1931), w dniu 23 października 2019 roku w następujących powiatach: krakowskim, chrzanowskim, proszowickim, wielickim, bocheńskim, brzeskim i Aglomeracji Krakowskiej.
Prognoza przewiduje w dniu 24 października br. przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w następujących powiatach: oświęcimskim, wadowickim, krakowskim, suskim, myślenickim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim w strefie Tarnów i Aglomeracji Krakowskiej

Prognoza zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 na 23-24.10.br.  http://ppwietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Ryzyko przekroczenia i przekroczenia poziomów informowania i alarmowych

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PMI0 dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 ug/m* (Dz. U. 2019 poz. 1931), w dniu 15 października 2019 roku w następujących powiatach: krakowskim, chrzanowskim, oświęcimskim i wadowickim.

Aktualna mapa zanieczyszczeń: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Intensywne opady deszczu - ostrzeżenie nr 181

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że na terenie powiatu wadowickiego w dniach 5 - 6 października br. prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm (źródło: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie).

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zachęcamy do skorzystania z aplikacji RSO.

źródło: http://powiat.wadowice.pl/Uwaga-na-intensywne-opady-deszczu!-11261.html

Uwaga, silny wiatr!

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego
w Wadowicach informuje, że w dniu 30.09.2019 r. do godziny 24.00 na terenie powiatu wadowickiego przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, w nocy i rano z południa, później z zachodu.

Możliwe skutki: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne.

 

źródło: http://powiat.wadowice.pl/Uwaga,-silny-wiatr!-11241.html

Ostrzeżenie o silnym wietrze nr 177

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że od godz. 20.00 dnia 17.09.2019 r. do godz. 9.00 dnia 18.09.2019 r. przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h z północnego zachodu. Najsilniejsze porywy w górach.

Możliwe skutki: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne.

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

źródło: http://powiat.wadowice.pl/Uwaga---silny-wiatr!-11221.html

Ostrzeżenie nr 174 burze z gradem

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego 
w Wadowicach informuje, że od godz. 10.00 dnia 2.09.2019 r. do godz. 18.00 dnia 2.09.2019 r. na terenie powiatu wadowickiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad.


Możliwe skutki: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne. 

Należy pamiętać, że jeżeli zostaniemy zaskoczeni przez burzę poza domem najlepiej jest schować się w jakimś budynku. W mieszkaniu trzeba zabezpieczyć okna i usunąć wszystkie przedmioty z balkonów i parapetów. Starajmy się też unikać parkowania samochodów pod drzewami.


Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.


Zachęcamy do śledzenia komunikatów pogodowych w RSO.

http://powiat.wadowice.pl/UWAGA-BURZE-Z-GRADEM!-11182.html

Uwaga na upał oraz burze z gradem - prognozy do 2 września

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że w dniach od 30.08.2019 r. do 2.09.2019 r.  na terenie powiatu wadowickiego prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C. W dniach od 30.08.2019 r. do 1.09.2019 r. prognozuje się również wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

(prognoza IMGW- PIB Kraków).   

Możliwe skutki dla burz: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne.

Należy pamiętać, że jeżeli zostaniemy zaskoczeni przez burzę poza domem najlepiej jest schować się w jakimś budynku. W mieszkaniu trzeba zabezpieczyć okna i usunąć wszystkie przedmioty z balkonów i parapetów. Starajmy się też unikać parkowania samochodów pod drzewami.

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów pogodowych w RSO i poradników RCB

źródło: http://powiat.wadowice.pl/Uwaga-na-upal-oraz-burze-z-gradem-11171.html

 

Uwaga upały i burze z gradem - ostrzeżenie 164

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że od godz. 13:00 dnia 26.08.2019 do godz. 18:00 dnia 29.08.2019 na terenie powiatu wadowickiego prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C. Jednocześnie od godz. 7.30 dnia 27.08.2019 do godz. 7:30 dnia 30.08.2019 na terenie powiatu wadowickiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad (prognoza IMGW- PIB Kraków).   

Możliwe skutki dla burz: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne.

Należy pamiętać, że jeżeli zostaniemy zaskoczeni przez burzę poza domem najlepiej jest schować się w jakimś budynku. W mieszkaniu trzeba zabezpieczyć okna i usunąć wszystkie przedmioty z balkonów i parapetów. Starajmy się też unikać parkowania samochodów pod drzewami.

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

http://powiat.wadowice.pl/Uwaga-na-upal-oraz-burze-z-gradem-11171.html

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze (24-26 sierpnia)

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że od dnia 24.08.2019 do godz. 7.30 dnia 26.08.2019 na terenie powiatu wadowickiego zgodnie z prognozami IMGW prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm, lokalnie około 30 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h.

Możliwe skutki: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne.

Należy pamiętać, że jeżeli zostaniemy zaskoczeni przez burzę poza domem najlepiej jest schować się w jakimś budynku. W mieszkaniu trzeba zabezpieczyć okna i usunąć wszystkie przedmioty z balkonów i parapetów. Starajmy się też unikać parkowania samochodów pod drzewami.

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów pogodowych w RSO.

 

źródło: http://powiat.wadowice.pl/Uwaga-na-burze-11170.html

Uwaga na burze z gradem

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że od godz. 18.00 dnia 19.08.2019 do godz. 7.00 dnia 20.08.2019 na terenie powiatu wadowickiego zgodnie z prognozami IMGW prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Możliwe skutki: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne.

Należy pamiętać, że jeżeli zostaniemy zaskoczeni przez burzę poza domem najlepiej jest schować się w jakimś budynku. W mieszkaniu trzeba zabezpieczyć okna i usunąć wszystkie przedmioty z balkonów i parapetów. Starajmy się też unikać parkowania samochodów pod drzewami.

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów pogodowych w RSO.

źródło: http://powiat.wadowice.pl/Uwaga-na-burze-z-gradem-11159.html

Ostrzeżenie o burzach z gradem nr 150 stopień 2

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że od godz. 12.00 dnia 12.08.2019 do godz. 6.00 dnia 13.08.2019 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.

Możliwe skutki: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne. 
Należy pamiętać, że jeżeli zostaniemy zaskoczeni przez burzę poza domem najlepiej jest schować się w jakimś budynku. W mieszkaniu trzeba zabezpieczyć okna i usunąć wszystkie przedmioty z balkonów i parapetów. Starajmy się też unikać parkowania samochodów pod drzewami.

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

http://powiat.wadowice.pl/Uwaga---znowu-prognozuja-burze-z-gradem--11149.html

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze (10-11 sierpień 2019)

Nazwa biura

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

Prognoza:

od godz. 07:30 dnia 10.08.2019 do godz. 07:30 dnia 11.08.2019

Przebieg

Wieczorem i w nocy prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do około 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Uwagi

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Dyżurny synoptyk

Tomasz Knopik

Godzina i data wydania

2019-08-08 13:42:00

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

ĆWICZENIA RENEGADE – informujemy, że w dniach 28-30 maja 2019 roku, odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia w dniu 28 maja 2019 r. planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.


Wójt Gminy Stryszów
/-/ Szymon Duman

OGŁOSZENIE – SZKODY POWODZIOWE !!!

 OGŁOSZENIE – SZKODY POWODZIOWE !!!

Wójt Gminy Stryszów zwraca się prośbą o przekazywanie do Urzędu Gminy w Stryszowie informacji na temat szkód powstałych na drogach gminnych i przydrożnych rowach, w wyniku obfitych opadów deszczu

Zgłoszenia prosimy przekazywać pisemnie na dziennik podawczy lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gmina prowadzi sukcesywny monitoring aktualnej sytuacji.

Zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco w celu weryfikacji i oszacowania wielkości szkód.

W dniu dzisiejszym akcje ratunkowe prowadzone są od wczesnych godzin rannych i będą trwały, aż do odwołania.

Wszystkie zgłoszone interwencje zostaną sprawdzone i w miarę możliwości będą zabezpieczane na bieżąco.

Jednocześnie prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji w obrębie swoich posesji.

 

Wójt Gminy Stryszów

(-) mgr Szymon Duman

Stryszów, dnia 23.05.2019 r.

Ulewne deszcze

W związku z sytuacja kryzysową spowodowaną ulewnymi deszczami Urząd Gminy Stryszów podjął bezzwłocznie  działania,  aby na bieżąco minimalizować szkody spowodowane przez ulewę.

Wszystkie jednostki gminnych ochotniczych straży pożarnych są w terenie i zabezpieczają mienie mieszkańców. Ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego na ternie gminy i uruchomiono procedury wynikające z planu ochrony przed powodzią.

Został powołany gminny zespól zarzadzania kryzysowego

Zabezpieczono i wydano  worki z piaskiem.

Na bieżąco wypompowywana jest woda z piwnic według zgłoszeń mieszkańców.

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 maja 2019 r. W sprawie: ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z roku 2019 poz. 506). W związku z utrzymywaniem się wysokiego stanu wody w rzekach na terenie Gminy Stryszów,

zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 23.05.2019 od godz. 900 ogłaszam na terenie gminy stan pogotowia przeciwpowodziowego.

§ 2

W związku z ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego polecam:

1)      uruchomić procedury wynikające z Operacyjnego Planu Ochrony przed Powodzią Gminy Stryszów,

2)     monitorować stan wód w rzekach na terenie Gminy,

3)     dokonać przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych,

4)     nawiązać współpracę ze służbami, strażami, jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie przygotowania na wystąpienie zagrożenia powodziowego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Wójta Sekretarz Gminy

mgr.inż Wacław Radoń

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północno-wschodniej, Małopolski południowo-wschodniej, Małopolski zachodniej, Małopolski południowej

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

·        ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

·        unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

·        ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

·        osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

·        śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

OSTRZEŻENIE  O  ZANIECZYSZCZENIU  POWIETRZA nr NCK.5531.25.2018

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM 10
Przewidywana wielkość zanieczyszczenia Powyżej – 150 μg/m3
Obszar Małopolska: południowa, południowo-wschodnia, północna, Kraków
Termin Do godz. 24:00 dnia 5.03.2018 r.
Uwagi Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia - Opady marznące/1
Obszar - województwo małopolskie
Ważność - od godz. 14:00 dnia 07.02.2018 do godz. 02:00 dnia 08.02.2018
Przebieg- Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska - 80%
.