Przekroczenie norm pyłów PM10 na 12 listopada

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 12 listopada br. przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, wadowickiego oraz oświęcimskiego. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Uwaga na gęste mgły do 9 listopada

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed gęstą mgłą. Widzialność może spadać do 50-200 m. Ostrzeżenie obowiązuje 8 listopada od godz. 21.00, do 9 listopada, do godz. 8.00.

Prosimy o ostrożność szczególnie kierowców.

Kolejne prognozowane przekroczenie norm pyłów PM10 na 9 listopada

Prognoza na dzień 9 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 na obszarze powiatów: krakowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i miasta Krakowa.

Prognoza na dzień 8 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10

Prognoza na dzień 8 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 na obszarze powiatu krakowskiego chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, proszowickiego, wielickiego, brzeskiego, nowosądeckiego i miasta Krakowa.

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu drogowego. 

Czytaj więcej...

Ryzyko przekroczenia i przekroczenia poziomów informowania i alarmowych - pył PM10

Znak ostrzegawczy - element graficznyRegionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 ug/m* (Dz. U. 2019 poz. 1931), w dniu 23 października 2019 roku w następujących powiatach: krakowskim, chrzanowskim, proszowickim, wielickim, bocheńskim, brzeskim i Aglomeracji Krakowskiej.
Prognoza przewiduje w dniu 24 października br. przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w następujących powiatach: oświęcimskim, wadowickim, krakowskim, suskim, myślenickim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim w strefie Tarnów i Aglomeracji Krakowskiej

Prognoza zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 na 23-24.10.br.  http://ppwietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Ryzyko przekroczenia i przekroczenia poziomów informowania i alarmowych

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PMI0 dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 ug/m* (Dz. U. 2019 poz. 1931), w dniu 15 października 2019 roku w następujących powiatach: krakowskim, chrzanowskim, oświęcimskim i wadowickim.

Aktualna mapa zanieczyszczeń: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Intensywne opady deszczu - ostrzeżenie nr 181

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że na terenie powiatu wadowickiego w dniach 5 - 6 października br. prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm (źródło: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie).

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zachęcamy do skorzystania z aplikacji RSO.

źródło: http://powiat.wadowice.pl/Uwaga-na-intensywne-opady-deszczu!-11261.html

Uwaga, silny wiatr!

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego
w Wadowicach informuje, że w dniu 30.09.2019 r. do godziny 24.00 na terenie powiatu wadowickiego przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, w nocy i rano z południa, później z zachodu.

Możliwe skutki: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne.

 

źródło: http://powiat.wadowice.pl/Uwaga,-silny-wiatr!-11241.html

Ostrzeżenie o silnym wietrze nr 177

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że od godz. 20.00 dnia 17.09.2019 r. do godz. 9.00 dnia 18.09.2019 r. przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h z północnego zachodu. Najsilniejsze porywy w górach.

Możliwe skutki: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne.

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

źródło: http://powiat.wadowice.pl/Uwaga---silny-wiatr!-11221.html

Ostrzeżenie nr 174 burze z gradem

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego 
w Wadowicach informuje, że od godz. 10.00 dnia 2.09.2019 r. do godz. 18.00 dnia 2.09.2019 r. na terenie powiatu wadowickiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad.


Możliwe skutki: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne. 

Należy pamiętać, że jeżeli zostaniemy zaskoczeni przez burzę poza domem najlepiej jest schować się w jakimś budynku. W mieszkaniu trzeba zabezpieczyć okna i usunąć wszystkie przedmioty z balkonów i parapetów. Starajmy się też unikać parkowania samochodów pod drzewami.


Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.


Zachęcamy do śledzenia komunikatów pogodowych w RSO.

http://powiat.wadowice.pl/UWAGA-BURZE-Z-GRADEM!-11182.html

Uwaga na upał oraz burze z gradem - prognozy do 2 września

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że w dniach od 30.08.2019 r. do 2.09.2019 r.  na terenie powiatu wadowickiego prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C. W dniach od 30.08.2019 r. do 1.09.2019 r. prognozuje się również wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

(prognoza IMGW- PIB Kraków).   

Możliwe skutki dla burz: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne.

Należy pamiętać, że jeżeli zostaniemy zaskoczeni przez burzę poza domem najlepiej jest schować się w jakimś budynku. W mieszkaniu trzeba zabezpieczyć okna i usunąć wszystkie przedmioty z balkonów i parapetów. Starajmy się też unikać parkowania samochodów pod drzewami.

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów pogodowych w RSO i poradników RCB

źródło: http://powiat.wadowice.pl/Uwaga-na-upal-oraz-burze-z-gradem-11171.html

 

Uwaga upały i burze z gradem - ostrzeżenie 164

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że od godz. 13:00 dnia 26.08.2019 do godz. 18:00 dnia 29.08.2019 na terenie powiatu wadowickiego prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C. Jednocześnie od godz. 7.30 dnia 27.08.2019 do godz. 7:30 dnia 30.08.2019 na terenie powiatu wadowickiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad (prognoza IMGW- PIB Kraków).   

Możliwe skutki dla burz: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne.

Należy pamiętać, że jeżeli zostaniemy zaskoczeni przez burzę poza domem najlepiej jest schować się w jakimś budynku. W mieszkaniu trzeba zabezpieczyć okna i usunąć wszystkie przedmioty z balkonów i parapetów. Starajmy się też unikać parkowania samochodów pod drzewami.

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

http://powiat.wadowice.pl/Uwaga-na-upal-oraz-burze-z-gradem-11171.html

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze (24-26 sierpnia)

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że od dnia 24.08.2019 do godz. 7.30 dnia 26.08.2019 na terenie powiatu wadowickiego zgodnie z prognozami IMGW prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm, lokalnie około 30 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h.

Możliwe skutki: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne.

Należy pamiętać, że jeżeli zostaniemy zaskoczeni przez burzę poza domem najlepiej jest schować się w jakimś budynku. W mieszkaniu trzeba zabezpieczyć okna i usunąć wszystkie przedmioty z balkonów i parapetów. Starajmy się też unikać parkowania samochodów pod drzewami.

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów pogodowych w RSO.

 

źródło: http://powiat.wadowice.pl/Uwaga-na-burze-11170.html

Uwaga na burze z gradem

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że od godz. 18.00 dnia 19.08.2019 do godz. 7.00 dnia 20.08.2019 na terenie powiatu wadowickiego zgodnie z prognozami IMGW prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Możliwe skutki: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne.

Należy pamiętać, że jeżeli zostaniemy zaskoczeni przez burzę poza domem najlepiej jest schować się w jakimś budynku. W mieszkaniu trzeba zabezpieczyć okna i usunąć wszystkie przedmioty z balkonów i parapetów. Starajmy się też unikać parkowania samochodów pod drzewami.

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów pogodowych w RSO.

źródło: http://powiat.wadowice.pl/Uwaga-na-burze-z-gradem-11159.html

Ostrzeżenie o burzach z gradem nr 150 stopień 2

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że od godz. 12.00 dnia 12.08.2019 do godz. 6.00 dnia 13.08.2019 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad.

Możliwe skutki: Połamane konary drzew, zerwane linie energetyczne, przerwy w dostawach energii elektrycznej i innych mediów, utrudnienia komunikacyjne. 
Należy pamiętać, że jeżeli zostaniemy zaskoczeni przez burzę poza domem najlepiej jest schować się w jakimś budynku. W mieszkaniu trzeba zabezpieczyć okna i usunąć wszystkie przedmioty z balkonów i parapetów. Starajmy się też unikać parkowania samochodów pod drzewami.

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

http://powiat.wadowice.pl/Uwaga---znowu-prognozuja-burze-z-gradem--11149.html

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - burze (10-11 sierpień 2019)

Nazwa biura

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

Prognoza:

od godz. 07:30 dnia 10.08.2019 do godz. 07:30 dnia 11.08.2019

Przebieg

Wieczorem i w nocy prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do około 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Uwagi

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Dyżurny synoptyk

Tomasz Knopik

Godzina i data wydania

2019-08-08 13:42:00

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

ĆWICZENIA RENEGADE – informujemy, że w dniach 28-30 maja 2019 roku, odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-19 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia w dniu 28 maja 2019 r. planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.


Wójt Gminy Stryszów
/-/ Szymon Duman

OGŁOSZENIE – SZKODY POWODZIOWE !!!

 OGŁOSZENIE – SZKODY POWODZIOWE !!!

Wójt Gminy Stryszów zwraca się prośbą o przekazywanie do Urzędu Gminy w Stryszowie informacji na temat szkód powstałych na drogach gminnych i przydrożnych rowach, w wyniku obfitych opadów deszczu

Zgłoszenia prosimy przekazywać pisemnie na dziennik podawczy lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gmina prowadzi sukcesywny monitoring aktualnej sytuacji.

Zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco w celu weryfikacji i oszacowania wielkości szkód.

W dniu dzisiejszym akcje ratunkowe prowadzone są od wczesnych godzin rannych i będą trwały, aż do odwołania.

Wszystkie zgłoszone interwencje zostaną sprawdzone i w miarę możliwości będą zabezpieczane na bieżąco.

Jednocześnie prosimy o bieżące monitorowanie sytuacji w obrębie swoich posesji.

 

Wójt Gminy Stryszów

(-) mgr Szymon Duman

Stryszów, dnia 23.05.2019 r.

Ulewne deszcze

W związku z sytuacja kryzysową spowodowaną ulewnymi deszczami Urząd Gminy Stryszów podjął bezzwłocznie  działania,  aby na bieżąco minimalizować szkody spowodowane przez ulewę.

Wszystkie jednostki gminnych ochotniczych straży pożarnych są w terenie i zabezpieczają mienie mieszkańców. Ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego na ternie gminy i uruchomiono procedury wynikające z planu ochrony przed powodzią.

Został powołany gminny zespól zarzadzania kryzysowego

Zabezpieczono i wydano  worki z piaskiem.

Na bieżąco wypompowywana jest woda z piwnic według zgłoszeń mieszkańców.

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 maja 2019 r. W sprawie: ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z roku 2019 poz. 506). W związku z utrzymywaniem się wysokiego stanu wody w rzekach na terenie Gminy Stryszów,

zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 23.05.2019 od godz. 900 ogłaszam na terenie gminy stan pogotowia przeciwpowodziowego.

§ 2

W związku z ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego polecam:

1)      uruchomić procedury wynikające z Operacyjnego Planu Ochrony przed Powodzią Gminy Stryszów,

2)     monitorować stan wód w rzekach na terenie Gminy,

3)     dokonać przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych,

4)     nawiązać współpracę ze służbami, strażami, jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie przygotowania na wystąpienie zagrożenia powodziowego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Wójta Sekretarz Gminy

mgr.inż Wacław Radoń

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski północno-wschodniej, Małopolski południowo-wschodniej, Małopolski zachodniej, Małopolski południowej

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

·        ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

·        unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

·        ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

·        osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

·        śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

OSTRZEŻENIE  O  ZANIECZYSZCZENIU  POWIETRZA nr NCK.5531.25.2018

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM 10
Przewidywana wielkość zanieczyszczenia Powyżej – 150 μg/m3
Obszar Małopolska: południowa, południowo-wschodnia, północna, Kraków
Termin Do godz. 24:00 dnia 5.03.2018 r.
Uwagi Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia - Opady marznące/1
Obszar - województwo małopolskie
Ważność - od godz. 14:00 dnia 07.02.2018 do godz. 02:00 dnia 08.02.2018
Przebieg- Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska - 80%
.