Informacja o wyborze oferty - Dostawa i wdrożenie Systemu eRada wraz z wyposażeniem

Wójt Gminy Stryszów informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na zadanie pn. Dostawa i wdrożenie Systemu eRada wraz z wyposażeniem w Projekcie: „e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej