Informacja z otwarcia ofert - dostawa i wdrożenie Systemu eRada wraz z wyposażeniem

Loga sponsorów

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 roku dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na Dostawę i wdrożenie Systemu eRada wraz z wyposażeniem w Projekcie: „e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu.

Szczegółowe informacje na BIP