Dostawa wyposażenia do pracowni językowej oraz sprzętu do zajęć z robotyki

Zapraszamy do składania ofert w zamówieniu na zadanie

Dostawa wyposażenia do pracowni językowej oraz sprzętu do zajęć z robotyki w podziale na części w projekcie: „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacja dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej