Informacja o unieważnieniu postępowania - dostawa wyposażenia do pracowni językowej oraz sprzętu do zajęć z robotyki w podziale na części

Loga sponsorów

Zamawiający informuje iż postępowanie "Dostawa wyposażenia do pracowni językowej oraz sprzętu do zajęć z robotyki w podziale na części w projekcie: „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego" zostało unieważnione dla każdej z części zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące unieważnienia dostępne na stronie BIP