Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek - zapytanie ofertowe

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Stryszów oraz jednostek organizacyjnych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. prosi o złożenie oferty cenowej na ubezpieczenie. Szczegółowa oferta w pliku pdf