Ogłoszenie nr 568223-N-2020 z dnia 2020-07-30 r. - dostawa pomocy dydaktycznych

Loga sponsorów

Gmina Stryszów zaprasza do składania ofert w zadaniu - Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje o  zamówieniu na BIP