Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na dostawę i montaż wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej do SP w Łękawicy

Wójt Gminy Stryszów informuje, że wybrano ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie zapytana ofertowego na zadanie: Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i stołówki szkolnej do Szkoły Podstawowej im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Szczegółowe informacje o wyborze oferty na BIP