Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - przebudowa (modernizacja) dróg gminnych

Wójt Gminy Stryszów informuje, że dokonano rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego na wykonanie zadań:

  1. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 470863K Stronie „Zaglinka” w km: 0+320 - 0+510.
  1. Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 470898K Dąbrówka „Ostałowa Osiedle” w km: 0+000 – 0+140.

Szczegółowa informacja dostępna na na BIP