Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego

Loga sponsorów

Zapraszamy do składania ofert . Szczegóły ogłoszenia o zamówieniu nr 559292-N-2020 z dnia 2020-07-08 r. Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne na BIP