Unieważnienia postępowań na opracowanie dokumentacji budowy sieci napowietrznej

Wójt Gminy Stryszów zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej z dnia 18.06.2020 r. na realizację zadania pn.: 

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Stronie do granicy Gminy w stronę Zachełmnej wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych”

Zapytanie ofertowe na „ Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka „Gory” w m. Łękawica wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych”.