ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarne

Zapraszamy do składania ofert  na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka Wczasowo - Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie i do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica”

 Nadzór inwestorski będzie sprawowany nad następującymi zadaniami:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego CARITAS im. Jana Pawła II w Zakrzowie
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie

Szczegóły ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej