Informacja o wyborze oferty - przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli

Wójt Gminy Stryszów informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w projekcie: „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej