Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej