Zapytanie ofertowe - Inżynier projektu

Loga sponsorów

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu – tj. świadczenie usług nadzoru technicznego – na czas trwania Projektu pn.: „e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług publicznych
w Urzędzie Gminy Stryszów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej