Zapytanie ofertowe na „Wykonanie usługi geodezyjnej - droga w miejscowości Zakrzów”.

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę : „Wykonanie usługi geodezyjnej - droga w miejscowości Zakrzów”. Szczegóły w BIP