OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 505302-N-2020 z dnia 2020-02-07 r.
Gmina Stryszów
Budowa placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów w ramach inwestycji pn. „Zabawa pod chmurką” – stworzenie miejsc integracji i zabawy dla mieszkańców Gminy Stryszów poprzez budowę ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów”.
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej