OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Gmina StryszówBudowa placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów w ramach inwestycji pn. „Zabawa pod chmurką” – stworzenie miejsc integracji i zabawy dla mieszkańców Gminy Stryszów poprzez budowę ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów”.
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej