Zaproszenie do wyceny usług na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla nauczycieli

Logotypy Funduszy Europejskich

Wykonawcy usług szkoleniowych

W związku z realizacją projektu „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” współfinansowanego w ramach podziałania 10.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Stryszów zaprasza do wyceny usługi na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń  oraz kursów dla nauczycieli  w przedmiotowym projekcie.

Szczegóły  w Biuletynie Informacji Publicznej