Zapytanie ofertowe dot. podziału geodezyjnego pod drogę Stronie „Za Górą”

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę : „Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonych w miejscowości Stronie gm. Stryszów – wydzielenie działek pod drogę Stronie „Za Górą” – I etap”.

Szczegóły na BIP