Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz o unieważnieniu postępowania dotyczącego zwierząt

Wójt Gminy Stryszów informuje, że dokonano rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na wykonanie usług pn.:

Zadanie nr 1 „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie Gminy Stryszów”.

Zadanie nr 2 „Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym”.

Zadanie nr 3 „Odbiór, transport i unieszkodliwianie sztuk padłych zwierząt z terenu Gminy Stryszów”.

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej