Zapytanie ofertowe - Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Urzędu Gminy w Stryszowie do Dworu Senator w Zakrzowie

Gmina Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty elektroinstalacyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Urzędu Gminy w Stryszowie do Dworu Senator w Zakrzowie”.

Szczegóły na BIP