USTNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  • Drukuj

Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości: - działka o nr 2750 o pow. 2,8492 ha, - ½ udziału w działce o nr 2747 o pow. 0,0358 ha, - ½ udziału w działce o nr 159/176 o pow. 0,0546 ha, Położone w miejscowości Łękawica gmina Stryszów.

Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości: działki gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów nr: 5772/11, 5772/12, 5772/13, 5772/14, 5772/15 położone w miejscowości Stryszów gmina Stryszów