Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

  • Drukuj

Wójt Gminy Stryszów informuje, że wybrano najkorzystniejsze ofertę w zapytaniach ofertowych na realizację zadań:

  1. Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonych w miejscowości Stryszów gm. Stryszów – wydzielenie działek pod drogę Stryszów „Pod Chełm”.
  2. Wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 2285, nr 2293, położonych w miejscowości Zakrzów gm. Stryszów – wydzielenie nieruchomości pod drogę Zakrzów „Duszówka”.