ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  • Drukuj

Wójt Gminy Stryszów informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do łącznej wysokości 4 900 000,00 zł ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 567717-N-2019 z dnia 2019-07-04 r.