Zapytanie ofertowe na „Wykonanie podziału geodezyjnego działek

  • Drukuj

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 2285, nr 2293, położonych w miejscowości Zakrzów gm. Stryszów – wydzielenie nieruchomości pod drogę Zakrzów „Duszówka”.

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonych w miejscowości Stryszów gm. Stryszów – wydzielenie działek pod drogę Stryszów „Pod Chełm”.

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonych w miejscowości Leśnica gm. Stryszów – wydzielenie działek pod drogę Leśnica „Madejówka”.