INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych

  • Drukuj

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) informuje, że w dniu 11 lipca 2019 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 564994-N-2019 na zadanie: Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych