Informacja z otwarcia ofert - 4.06.2019 r.

  • Drukuj

Informacja z otwarcia ofer - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie realizowana w ramach Projektu „Ochrona Zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba - rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 552180-N-2019 z dnia 24.05.2019 r.