Ogłoszenie nr 552180-N-2019 z dnia 2019-05-24 r.

  • Drukuj

Ogłoszenie nr 552180-N-2019 z dnia 2019-05-24 r. Gmina Stryszów: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie realizowana w ramach Projektu „Ochrona Zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba - rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie”.

Czytaj więcej...