Dotyczy OGŁOSZENIA numer: 543614-N-2019 z dnia 2/05/2019

  • Drukuj

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA numer: 543614-N-2019 z dnia 2/05/2019 - Ogłoszenie nr 540091700-N-2019 z dnia 11-05-2019 r. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie realizowana w ramach Projektu „Ochrona Zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba - rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie”