Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie scalenia i podziału nieruchomości o pow. około 4,1500 ha, położonej w Łękawicy

Na BIP ukazała się informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym na realizację zadania p. n.: „Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości o pow. około 4,1500 ha, położonej w miejscowości Łękawica gm. Stryszów, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 159/174, 159/173, 159/172, 159/171, 159/170, 159/169, 159/168, 159/182”.