Zapytanie ofertowe na wykonanie usług sporządzenie operatów szacunkowych

Gmina Stryszów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi p.n.:

Zadanie nr 1 „Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, będącej własnością Gminy Stryszów, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 5772/11 o pow. 0,0954 ha, 5772/12 o pow. 0,0818 ha, 5772/13 o pow. 0,0803 ha, 5772/14 o pow. 0,1594 ha, 5772/15 o pow. 0,0345 ha, położonych w miejscowości Stryszów, objętych księgą wieczystą nr KR1W/00047844/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach.”

Zadanie nr 2 „Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, będącej własnością Gminy Stryszów, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 159/168 o pow. 0,2316 ha, 159/169 o pow. 0,2175 ha, 159/170 o pow. 0,2187 ha, 159/171 o pow. 0,2038 ha, 159/172 o pow. 0,1895 ha, 159/173 o pow. 0,2070 ha, 159/174 o pow. 0,1711 ha, położonych w miejscowości Łękawica, objętych księgą wieczystą nr KR1W/00044347/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach.”

Zadanie nr 3 „Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, będącej własnością Gminy Stryszów, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 6282/2 o pow. 0,0368 ha, położonej w miejscowości Stryszów, objętej księgą wieczystą nr KR1W/00089429/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach.” 


Szczegóły na BIP