Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniach.

  • Drukuj

NA STRONIE BIP URZĘDU GMINY STRYSZÓW UKAZAŁY SIĘ INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT W ZAPYTANIACH OFERTOWYCH

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie usług - BIP LINK.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Leśnica z zakończeniem sieci hydrantem ogrodowym na dz. ew. 817/7 obręb Leśnica" - BIP LINK


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pn. dostawa szyb hartowanych do wiat przystankowych na terenie Gminy Stryszów - BIP LINK


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pn. Przebudowa drogi gminnej Stryszów „Rzeczki” - BIP LINK


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pn. dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej do miejscowości Stronie w Gminie Stryszów - BIP LINK


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pn. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszów w miejscowościach Stryszów Przysiółek ośrodek zdrowia - Ligoczyzna oraz Łękawica przysiółek Szczałba”. - BIP LINK