Zapytanie ofertowe na wykonanie usług - aktualizacja

  • Drukuj

Uwaga : Aktualizacja Załącznika nr 1 dla Zadania nr 1 : „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie Gminy Stryszów”.  Poprawiono zapis ws. podatku VAT : 

Jest :              "Do przedstawionej ceny zostanie/nie zostanie* doliczony podatek VAT w wysokości 8 %,   co stanowi kwotę ……..………………. zł"

Winno być :    "Do przedstawionej ceny zostanie/nie zostanie* doliczony podatek VAT w wysokości 23 %,   co stanowi kwotę ……..………………. zł"

Za utrudnienia przepraszamy


Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów ukazało się zapytanie ofertowe na wykonanie usług:

1.      Zadanie nr 1 „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie Gminy Stryszów”.

2.      Zadanie nr 2 „Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym”.

3.      Zadanie nr 3 „Odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Stryszów”.

WIĘCEJ NA BIP - LINK