Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego na ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów”, nr nr 655715-N-2018 z dnia 30.11.2018r.

  • Drukuj

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów ukazała się:

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi:

”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów”,

nr 655715-N-2018 z dnia 30.11.2018r.

WIĘCEJ NA BIP - LINK