Zapytanie ofertowe na pełną obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Leśnica z zakończeniem sieci hydrantem ogrodowym na dz. ew. 817/7 obręb Leśnica”

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów ukazało się zapytanie o cenę na realizację zadania:

pełna obsługa geodezyjna zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Leśnica z zakończeniem sieci hydrantem ogrodowym na dz. ew. 817/7 obręb Leśnica”

WIĘCEJ NA BIP - LINK