Zapytanie ofertowe na wykonanie usług.

  • Drukuj

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów ukazało się zapytanie ofertowe na wykonanie usług:

1.      Zadanie nr 1 „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie Gminy Stryszów”.

2.      Zadanie nr 2 „Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym”.

3.      Zadanie nr 3 „Odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Gminy Stryszów”.

WIĘCEJ NA BIP - LINK