Ogłoszenie nr 655715-N-2018 z dn 2018-11-30. Gmina Stryszów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów ukazał się przetarg nieograniczony na:

Ogłoszenie nr 655715-N-2018 z dn 2018-11-30.

Gmina Stryszów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów

WIĘCEJ NA BIP - LINK