Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Leśnica z zakończeniem sieci hydrantem ogrodowym na dz. ew. 817/7 obręb Leśnica” – Wykonanie przewiertu sterowanego.

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów ukazało się zapytanie ofertowe na realizację zadania:

 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Leśnica z zakończeniem sieci hydrantem ogrodowym na dz. ew. 817/7 obręb Leśnica” – Wykonanie przewiertu sterowanego.

WIĘCEJ NA BIP - LINK