INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie” realizowana W ramach Projektu „Ochrona Zlewni zbiornika wodnego Swinna Poręba - rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanali

Na stronie BIP Urzędy Gminy w Stryszowie ukazała się:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie”
realizowana W ramach Projektu „Ochrona Zlewni zbiornika wodnego Swinna Poręba - rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki W Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie”

WIĘCEJ NA BIP - LINK