Zmiana SIWZ do ogłoszenia nr 582354-N-2018 z dnia 2018-07-20 r. Gmina Stryszów: Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie realizowana w ramach Projektu "Ochrona Zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba...

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów ukazał się zmiana siwz przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Ogłoszenie nr 582354-N-2018 z dnia 2018-07-20 r. Gmina Stryszów: Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie realizowana w ramach Projektu "Ochrona Zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba - rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie"

WIĘCEJ NA BIP - LINK