Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty na : "Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie” - 21.06.2018r.

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie ukazało się zapytanie ofertowe na:"Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu
pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie”

Część nr 1: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu;
Część nr 2: Modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum w Zakrzowie;
Część nr 3: Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie